přihlásit se
 
 
/

Podmínky

Informace proč se stát lektorem a jak to celé funguje najdete pod Podmínkami spolupráce.

 

Podmínky spolupráce pro lektory - iLektori.cz

I.  Obecné informace
a) iLektori.cz (dále jen portál) zprostředkovává kontakt mezi lektory a žáky. Zprostředkovací služby jsou zpoplatněny jednorázovou provizí od lektorů.
b) Provozovatelem portálu je Ing. Jiří Weinlich, Dlouhá 52, Zábřeh, 78901, IČ: 01610953 , vedený u ŽÚ v Zábřeze.

II. Registrace lektora
a) Jako lektor se může zaregistrovat bezúhonná fyzická osoba starší 15 let, která je schopna poskytovat soukromou výuku na území ČR, ve svém oboru má dostatečné znalosti a má přístup k internetu.
b) Lektor smí být v databázi registrován jen jednou a není oprávněn svým jménem nabízet výuku jiného lektora ani služby jiného subjektu.
c) Lektor poskytuje výuku soukromě, na své náklady a odpovědnost. Splnění zákonných podmínek k výuce je odpovědností lektora.
d) Portál zobrazuje v databázi každému registrovanému lektorovi veřejně přístupnou nabídku jeho výuky. O pořadí a místě umístění inzerátu v databázi rozhoduje portál.
e) Lektor je povinen o sobě uvádět pravdivé a nezkreslené údaje a udržovat je v databázi aktuální. V případě, že dočasně nemůže přijmout nové žáky, je povinen svůj profil deaktivovat. Lektor nesmí uvádět vlastní kontaktní informace v popisu svého profilu.
f) Lektor je povinen každému žákovi reagujícímu na nabídku v dohledné době odpovědět. Lektor má možnost poptávku přijmout nebo odmítnout.
g) Registrace lektora není zpoplatněna, k využití všech funkcí, které má lektor k dispozici, je nutné disponovat nabitým kreditem. V případě, že lektor nemá nabitý kredit, není mu zpřístupněn náhled do katalogu poptávek ( neadresné poptávky ) a ani nelze převzít kontakt na klienta, který poptává lektorské služby lektora (adresná poptávka ).

III. Zakázka
a) Kontakt na klienta, který poptává lektorské služby, lze získat ze sekce“ „poptávky“. Tyto poptávky jsou neadresné objednávky klientů. Každá poptávka má přesnou specifikaci od poptávajícího tak, aby si jí vybral lektor co nejadresněji. Druhá možnost získání kontaktu je adresná poptávka. Tato poptávka vzniká vždy po zvolení konkrétního (adresného ) lektora klientem. Po získání kontaktu na žáka je lektor povinen se s ním bezodkladně zkontaktovat a dohodnout se na zahájení výuky. Pokud lektor nekontaktuje klienta do 5 dnů od převzetí poptávky, je mu dočasně deaktivován profil. O aktivaci zpět může požádat e.mailem.Pokud lektor nekontaktuje klienta ani do deseti dnů od převzetí poptávky, je poptávka nabídnuta ostatním lektorům v sekci „neadresné“ poptávky.
b) Lektor je povinen provádět výuku v nejlepší možné kvalitě a vyvarovat se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno portálu.
c) Ceny výuky si určuje lektor. Cenu za výuku vyplácí žák přímo lektorovi. Lektor není oprávněn po přijetí zakázky po žákovi požadovat vyšší cenu, než jakou uvedl v nabídce.
d) Místo a čas výuky jsou na dohodě mezi lektorem a žákem. Lektor je povinen ve své nabídce předem informovat o svých možnostech.

f) Pokud lektor nemůže ve výuce dále pokračovat, oznámí tuto skutečnost portálu a doporučí žákovi vyhledat jiného učitele z databáze portálu.
g) V případě, že se domluva výuky neuskuteční z viny na straně klienta, je lektorovi vrácen poplatek za zprostředkování. Tuto skutečnost musí lektor portálu bezodkladně nahlásit. Skutečnost neuskutečnění zakázky může být kontrolována u klienta. Poplatek za zprostředkování je vždy vrácen v podobě navýšení kreditu lektora. V případě, že se výuka neuskuteční z viny lektora, nárok na vrácení provize za zprostředkování zaniká.

IV. Poplatky a Provize
a) Lektor je povinen za každou zprostředkovanou zakázku uhradit 50Kč z přednabitého kreditu. Délka a počet lekcí se nezohledňuje Přednabitý kredit znamená, že je na bankovním č.účtu: 2900019590 / 2010 složena minimální částka 100Kč . Při vyčerpání nabitého kreditu, tj. částka menší než 49Kč, je lektorovi zastaven přístup do nabídky poptávek i možnost převzetí kontaktu při adresné objednávce viz bod II. g) . Tento přístup je lektorovi opět obnoven po nabití svého kreditu, tj připsaní finanční částky ve prospěch bankovního účtu: 2900019590 / 2010 Jako variabilní symbol uvádí lektor číslo svého profilu. Lektor má právo si nechat vrátit kredit k profilu z důvodu nezájmu o výuku ze strany klienta. Pokud lektor ukončí spolupráci s portálem nárok na vrácení nevyčerpaného kreditu zaniká.

b) Lektor si může zvolit zvýhodnění v řazení v seznamu lektorů, tzv. topováním. Takto zvýhodněné řazení je zpoplatněné. 1-3. místo v seznamu lektorů pro daný obor a okres je 1000Kč/rok. 4-6.místo je 500kč/rok. A 7-10 místo je 200Kč/rok. Lektor, který využívá službu“ „topování“, není povinen hradit roční registrační poplatek.
c) Roční lhůta pro lektora, který zvolí topování pro svůj obor, začíná dnem připsání dané částky ve prospěch účtu:
d) Lektor si může zvolit službu topování v jednom oboru a okrese najednou. V případě, že daná pozice, o kterou má v rámci topování zájem je obsazená jiným lektorem, využívající tuto službu, není možné tuto službu zrealizovat.
Na ceny dle IV. a) se nevztahují mimořádné slevy a akce, které jsou lektorovi nabídnuty v rámci mimořádné nabídky, nebo akce. Taková nabídka je vždy lektorovi doručena e-mailem.


V. Ukončení nebo omezení spolupráce
a) Tuto dohodu lze oběma stranami kdykoli vypovědět.
b) V případě porušení podmínek lektorem může portál dočasně zablokovat zobrazování nabídky. Samotné zablokování nabídky se ještě nepovažuje za výpověď této dohody.
c) Během výpovědní lhůty ani během doby zablokované nabídky nezanikají lektorovi povinnosti vyplývající z této dohody.

VI. Ostatní ujednání
a) Portál se zavazuje, že informace vedené o lektorovi použije jen pro účely této dohody a neposkytne je třetím osobám.
b) Osobní údaje lektorů a klientů jsou zpracovávány dle podmínek zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (o ochraně osobních údajů) a podle směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Poučení pro lektory při registraci do projektu Ilektoři.cz
Osobní údaje uvedené lektorem při registraci a klientem při zadaní poptávky jsou zpracovávány z oprávněného zájmu správce a to za účelem zprostředkování služby lektorování, a to výhradně v elektronické podobě ve webové aplikaci projektu Ilektoři.cz. Osobní údaje neslouží k marketingovým účelům. Archivuje se jméno a příjmení lektora, e-mail, telefonní číslo. Jméno, emailová adresa a telefonní číslo slouží webovému portálu Ilektoři.cz k informování lektora o nových poptávkách, nevyzvednutých poptávkách, deaktivaci účtu, dobití kreditu za službu, nebo jiných obchodních sděleních. Archivované údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a kdykoli budou na žádost lektora smazány. Veškeré informace a Vaše osobní údaje můžete kdykoli editovat ve Vašem profilu
Pokud chcete Ilektoři.cz i nadále používat, je nutné odsouhlasit naše aktualizované podmínky. Pokud je neodsouhlasíte, není možné webový portál Ilektoři.cz nadále používat.

VII. Závěrečná ustanovení
a) Ilektoři.cz se zavazují uchovávat údaje poskytnuté lektorem a klientem pouze pro vlastní potřeby a neposkytovat je třetím osobám. Výjimkou je zaslání mailové adresy a telefonního čísla klientům při převzetí jejich poptávky v rámci informačního mailu a zveřejnění údajů zobrazených v profilu lektora, jež jsou veřejně přístupné.
b) Lektor se zavazuje poskytovat výuku v nejlepší možné kvalitě, jakékoliv skutečnosti, které by mohly ovlivnit jeho profesionalitu a dobré jméno je povinen portálu bezprostředně ohlásit.
c) Ilektoři.cz neodpovídají za případné škody vzniklé výpadkem funkčnosti webu, nebo odesílání mailů. Rovněž nenesou odpovědnost za škody způsobené nedostatečným zabezpečením účtu lektora.
Ilektoři.cz si vyhrazují možnost uvedená pravidla, ceny a částky změnit, tyto změny se nebudou vztahovat na probíhající akce a lektoři budou o takovýchto změnách vždy informováni.

 

Podmínky jsou platné od 28.10..2018

*Poznámka: Lektoři, jejichž registrace proběhla před datem: 4.3.2015 se řídí dle platných podmínek v den jejich registrace.

 

 

Proč se stát lektorem?

Na poptávku nečekáte, sami si jí vybíráte

Trápilo Vás, že máte málo klientů? Vždy jste jako lektor jen čekali, jestli si Vás někdo vybere?
To už nyní nemusíte! Každý lektor si své klienty i počet zakázek vybírá sám.
Vše je na principu: „Kdo dřív přijde, ten dřív učí“. Každý lektor uvidí seznam poptávek, jestli bude mít zájem, jednu či více si vybere a už mu jí nikdo nevezme.

Registrace je zdarma

Chceme Vám nabídnout co nejférovější přístup, takže registrace je zcela zdarma. Pokud nikoho lektorovat nebudete, nic neplatíte.

Provize je minimální

Za to, že Vám domluvíme klienta, si necháme jednorázovou provizi - 50Kč. Žádné další poplatky neplatíte, ať už jste si s klientem domluvili třeba 100 hodin. Celá hodinová mzda je pak vaše, žáci platí přímo vám.

 

Jak to celé funguje?

1. Zaregistrujete se jako lektor: ZDE

2. K aktivaci Vašeho profilu je nutné vložit vratný kredit

 • Co je to kredit?
  Kredit je částka, kterou si nabijete Váš profil. V momentě, kdy Vám zprostředkujeme klienta, odečte se Vám z něj částka 50Kč. Minimální částka kreditu je 100Kč. Vložením kreditu nic neriskujete, když klienta nezískáte, peníze neztratíte.
 • Kam vložím kredit?
  Kredit vložíte klasickým bankovním převodem na účet: 2900019590 / 2010,  nebo využijete naši platební on-line bránu. V momentě, kdy vidíme, že máte nabitý kredit, zaktivujeme Vám účet a už si můžete vybírat z nabídky poptávek po Vašich službách.Minimální částka kreditu je 100Kč
 • Kde uvidím poptávky?
  Jestliže máte nabitý kredit, poptávky uvidíte po přihlášení k Vašemu profilu v sekci: „Vaše Poptávky“
 • Vybral jsem si klienta, kterého chci lektorovat. Co mám dělat?
  V momentě, kdy jste si z řady poptávek vybrali tu svoji, jednoduše kliknete na tlačítko: „Beru zakázku“. V té dané chvíli je zakázka Vaše a z Vašeho kreditu se odečetlo 50Kč. Kontaktní informace na klienta Vám přijdou na Váš e-mail. V případě kdy nebudete na poptávku reagovat, může Vám být dočasně deaktivován Váš profil. Pokud na poptávku nezareagujete do 10 dnů, poptávka bude nabídnuta ostatním lektorům.

3. Samotná výuka už je však pouze na Vás

 

Časté dotazy

 • Kdo navštěvuje web Ilektoři.cz?
  Portál ilektoři.cz navštěvuje ročně okolo 146 000 lidí, kteří poptávají služby kvalitních lektorů z celé ČR.

  Již od roku 2012 sdružujeme stovky lektorů mnoha oborů z celé ČR Každý den u nás poptává lektora 15 – 20 zájemců. Denní návštěvnost na webu se pohybuje okolo 400 unikátních návštěvníků díky předním pozicím ve vyhledávačích. ( google.com a seznam.cz )

  Lektorovat může každý, ale při inzerování soukromé výuky je Vaší odpovědností vlastnit živnostenský list. ILEKTORI.CZ tyto věci nekontrolují.
 • Můžu nějak ovlivnit řazení v seznamu lektorů?
  Ano můžete!
  Využijte naši službu „TOPOVÁNÍ", díky které se Váš lektorský profil bude zobrazovat co nejvýše v seznamu lektorů podle oboru a okresu. Je pouze na Vás, jak vysoko chcete být.
  pořadí v seznamu období cena
  1.-3. místo 1 rok 1 000 Kč
  4.-6. místo 1 rok 500 Kč
  7.-10. místo 1 rok 200 Kč

  Pozn. Jeden lektorský profil je „topován" ve vybraném okrese a oboru.

  Pro zřízení služby nás prosím kontaktujte na: info@ilektori.cz
 • S klientem jsem se nedomluvil, Co s tím?
  V případě, že jste si v nabídce poptávek vybral tu svoji, kontaktoval klienta a přesto nakonec výuka z  důvodů nezájmu ze strany klienta neproběhla, vyčerpaný kredit Vám vrátíme.
 • Klient kontaktoval přímo mě.
  Pokud si Vás klient vyhledá v seznamu lektorů, přijdou Vám informace o zakázce na Váš e-mail. Pokud se Vám zakázka líbí, a chcete klienta přijmout k lektorování, přihlásíte se do svého profilu na iLektori.cz a vyberete možnost: „beru zakázku“. V tu chvíli Vám přijdou kontaktní informace na klienta na Váš e-mail.
  Pozn. Tato podmínka neplatí pro lektora, kteří se zaregistrovali před 4.3.2015

Zde jsou kompletní podmínky, se kterými se prosím seznamte.

  

SOUHLASÍM ► ZAREGISTROVAT SE